Strona główna / Przygotowanie LSR 2021-2027 / Spotkania konsultacyjne w celu stworzenia LSR 2023-2027
Zapraszamy na spotkania konsultacyjne w gminie Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec i Rytwiany.

Spotkania konsultacyjne w celu stworzenia LSR 2023-2027

Szanowni Państwo, wraz z kończącą się obecną perspektywą finansową 2014-2020 rozpoczynamy przygotowania do nowego okresu programowania 2021-2027, w którym Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły będzie dysponować nowymi środkami z przeznaczeniem na rozwój regionu poprzez realizację oddolnych inicjatyw. Koniecznym będzie stworzenie nowego dokumentu strategicznego, jakim jest Lokalna Strategia Rozwoju. W tym celu już 21 i 22 lipca 2022 r. zaplanowaliśmy pierwsze spotkania, podczas których to od Państwa będziemy chcieli usłyszeć, jakie są pomysły na zagospodarowanie tych środków. Chcemy poznać Państwa opinie i zwracamy się z prośbą o zgłaszanie propozycji działań (projektów), które chcielibyście Państwo realizować.

Podczas spotkań będziemy pracować nad kierunkami działania w nowym okresie programowania. Niezwykle ważnym jest udział w spotkaniach reprezentantów możliwie wszystkich grup społecznych, które chciałyby w przyszłości korzystać ze środków LGD i tym samym mieć realny wpływ na rozwój naszego regionu. Dlatego też na spotkania zapraszamy mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na naszym terenie, przedsiębiorców, liderów społecznych, osoby związane z turystyką, kulturą itp. Każdy głos w tej dyskusji będzie cenny.

Poniżej przedstawiamy harmonogram spotkań gminnych. Każde ze spotkań będzie miało tą samą tematykę.

Zaangażowanie Państwa w opracowanie LSR dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły będzie miało decydujący wpływ na ostateczny kształt dokumentu i pozwoli w przyszłości w efektowny sposób wykorzystać przyznane środki finansowe. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Spotkania będą organizowane w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej efektów funkcjonowania LGD – Dorzecze Wisły

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

Ankieta Planistyczna na potrzeby Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 (LSR)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) – Dorzecze Wisły obejmuje gminy: Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany. …