Strona główna / Przygotowanie LSR 2021-2027 / Umowa na wsparcie przygotowawcze podpisana!

Umowa na wsparcie przygotowawcze podpisana!

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

W dniu 14 czerwca 2022 r. reprezentanci Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły: Aneta Matusiewicz – Prezes Zarządu oraz Ewa Maciejska – Wiceprezes Zarządu podpisały w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach umowę o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”. Umowa gwarantuje Lokalnej Grupie Działania – Dorzecze Wisły wsparcie finansowe na działania związane z opracowaniem z udziałem lokalnej społeczności Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 oraz wspieranie lokalnego rozwoju.

W uroczystości podpisania umów uczestniczyli: Marszałek Andrzej Bętkowski, Renata Janik wicemarszałek woj. świętokrzyskiego, członek Zarządu Marek Jońca oraz radne Sejmiku Magdalena Zieleń i Bogusława Wypych. W województwie świętokrzyskim umowę na wsparcie przygotowawcze podpisało 17 lokalnych grup działania.

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

Ankieta Planistyczna na potrzeby Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 (LSR)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) – Dorzecze Wisły obejmuje gminy: Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany. …