Strona główna / Stowarzyszenie / Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie „Rzeka Wisła zimową porą”. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy fotograficznej wiślańskich pejzaży, obiektów hydrotechnicznych (mosty, progi, regulacje rzeki) lub walorów przyrodniczych rzeki Wisły (zwierzęta, rośliny, skałki, itp.) na odcinku rzeki płynącym na obszarze LGD – Dorzecze Wisły. 

Konkurs z nagrodami trwa od 31 stycznia 2019 roku do 25 lutego 2019 roku.

Szczegółowe informacje na temat warunków Konkursu, w tym Regulamin, Formularz Zgłoszenia, Deklaracja znajdują się poniżej. Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie.  Konkurs finansowany jest w ramach Przedsiewziecia 1.2.2 Wydarzenie podsumowujące i nagradzające najaktywniejszych mieszkańców Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły w ramach Poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROW 2014-2020. Życzymy powodzenia w Konkursie.

Regulamin KonkursuZałącznik nr 1 – Zgłoszenie uczestnika do KonkursuZałącznik nr 2 – Deklaracja rodzica lub opiekuna prawnegoZałącznik nr 3 – Klauzula informacyjna RODO

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

Bonus 480 000,00 zł dla LGD – Dorzecze Wisły

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły w nagrodę za skuteczne wydatkowanie środków została nominowana do nagrody za sprawną realizację …