Strona główna / Projekty współpracy / Spotkanie partnerskich LGD

Spotkanie partnerskich LGD

W dniach 8 – 9 kwietnia 2019 r. w Nadwarciańskim Dworku Młodzikowo w gminie Sulęcinek odbyło się spotkanie Partnerskich LGD-ów, realizujących międzynarodowy projekt współpracy pn. „Kreator Przedsiębiorczości”. Organizatorem spotkania była Lokalna Grupa Działania Lider Zielonej Wielkopolski. Uczestnicy spotkali się w Nadwarciańskim Dworku Młodzikowo.

W spotkaniu Partnerskich LGD’ów uczestniczyło 19 uczestników z 13 Lokalnych Grup Działania. W zebraniu brali udział pracownicy Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły – Łukasz Orłowski i Katarzyna Chrzanowska.

Podczas spotkania w pierwszym dniu w szczegółowy sposób omówiono wniosek o płatność dla I i II etapu, dokumentację, wniosek o aneks do umowy. Dyskutowano również o zmianach we wniosku u Partnerów oraz poinformowano o przesunięciach środków na inne działania zaplanowane w budżecie projektu.

W drugim dniu spotkania rozpoczęto od przedstawienia problemów, jakie wynikły podczas realizacji projektu, dotychczasowe działania oraz plany dot. najbliższych wydarzeń w projekcie, ustalono również szczegóły realizacji poszczególnych zadań projektu, zakresy rzeczowe oraz planowany termin złożenia wniosku o płatność. W dalszej części omówione zostały bieżące działania projektowe poszczególnych partnerów.

W oczekiwaniu na przyjazd Partnerów oraz korzystając z przepięknej pogody i gościnności naszego organizatora, część uczestników udała się na krótką wycieczkę w poszukiwaniu wiosny.

Spotkanie Partnerów pozwoliło na szczegółowe wypracowanie i ustalenie konkretnych terminów, miejsc i logistycznego zaplanowania wspólnych wyjazdów, było też czasem na wymianę doświadczeń między Partnerami oraz rozmów o problemach związanych z realizacją poszczególnych zadań.

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

Spotkanie robocze LGD’ów

W dniu 1 marca 2019 r. w siedzibie LGD Królewskie Ponidzie w Busku-Zdroju odbyło się spotkanie w ramach przygotowania …