Strona główna / Stowarzyszenie / Podpisaliśmy kolejne umowy z grantobiorcami

Podpisaliśmy kolejne umowy z grantobiorcami

W dniu 30 kwietnia 2019 r. na podstawie zawartej z Urządem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego Umowy o przyznaniu pomocy, Stowarzyszenie LGD – Dorzecze Wisły podpisało z Grantobiorcami Umowy o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego pt. „Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły”. Celem projektu grantowego jest integracja i aktywizacja lokalnej społeczności, wzmocnienie kapitału społecznego oraz promowanie obszaru LGD z zachowaniem dziedzictwa lokalnego poprzez organizację szeregu działań kulturalnych, rekreacyjnych i edukacyjnych.

Projekt zakłada realizacje 6 grantów na łączną kwotę dofinansowania 248 000,73 zł. Zadania objęte projektem to:

  1. Stowarzyszenie „Działaj z Energią” – Zadanie pn. „PRZESTRZEŃ CZASU WOLNEGO” zaplanowało zorganizowanie spotkań integrujących w obszarze muzyki, tańca, teatru i animacji, spotkań tanecznych, spotkań plenerowych z muzyką, spotkania filmowego w formie kina plenerowego. Zostaną również przeprowadzone spotkania aktywizująco-integrujące w postaci gier i zabaw. Kwota dofinansowania 50000,00 zł.
  2. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Połanieckiej „Z Tradycją w Nowoczesność” – Zadanie pn. Cykl warsztatów plastyczno-kulinarnych oraz organizacja festynu rodzinnego w ramach zadania „Czas wolny – czas integracji i wspólnych celów”. Stowarzyszenie zaplanowało realizację warsztatów plastycznych, kulinarnych, festynu rodzinnego oraz dwudniowego wyjazdu studyjnego celem podniesienia kapitału społecznego i nabywania nowych umiejętności oraz wymiany doświadczeń. Kwota dofinansowania 29835,20 zł.
  3. Stowarzyszenie „Wspólne Dobro Naszej Wsi” ze Święcicy – Zadanie pn. Organizacja życia kulturowego i rozrywkowego mieszkańcom wsi Święcica i okolicznych miejscowości „Święcica zwalcza nudę – tanecznie, zdrowo i sportowo”. Zaplanowano zorganizowanie szkolenia z zakresu zdrowego stylu życia, kursów tańca towarzyskiego dla dzieci i dorosłych, wyjazdu studyjnego dla dorosłych i seniorów oraz dzieci i młodzieży, organizację biesiady pn. „Święto Pieroga w Święcicy” oraz rozgrywek piłkarskich o puchar Stowarzyszenia. Kwota dofinansowania 50 000,00 zł.
  4. Stowarzyszenie „Inkubator Kultury” – Zadanie pn. Jarmark produktów i usług leśnych „Wszystkie skarby lasu”. Stowarzyszenie zaplanowało zorganizowanie cyklu warsztatów piosenki biesiadnej, warsztatów kulinarnych, jarmarku produktów oraz usług leśnych pt. „Wszystkie skarby lasu” i konferencji podsumowującej. Kwota dofinansowania 44 005,95 zł.
  5. Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu – Zadanie pn. „PANIE Z POŁAŃCA PROSZĄ DO TAŃCA”. Stowarzyszenie zaplanowało zorganizowanie warsztatów historycznych składających się z 4 paneli tematycznych (życie na wsi, życie w obozie wojskowym, życie we dworze, życie w pałacu), występ na Wiankach w strojach historycznych, imprezy rodzinnej dla przedszkolaków oraz spotkania zamykającego projekt. Kwota dofinansowania 49 075,10 zł.
  6. Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowej – Zadanie pn. AKTYWNIE ZNACZY CIEKAWIE. Stowarzyszenie zaplanowało zorganizowanie zawodów strażackich na obiektach sportowych w Łubnicach oraz imprezy plenerowej w postaci biesiady strażackiej z pokazami strażackimi. Kwota dofinansowania 25 084,48 zł.

Projekt grantowy jest realizowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Gratulujemy naszym Grantobiorcom i życzymy powodzenia w realizacji grantów!

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

Za nami spotkania informacyjne

W dniach 26.03. – 27.03.2019 r. biuro Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły przeprowadziło cykl spotkań …