Strona główna / Strefa Wnioskodawcy i Beneficjenta / Wnioskodawco, czy posiadasz nr producenta?

Wnioskodawco, czy posiadasz nr producenta?

Biuro LGD – Dorzecze Wisły przypomina, że każdy wnioskodawca, który chce ubiegać się o pomoc finansową z inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (np. na założenie / rozwój działalności gospodarczej), musi posiadać numer identyfikacyjny nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie posiada nadanego numeru identyfikacyjnego, należy złożyć odpowiedni Wniosek o wpis do ewidencji i nadanie numeru identyfikacyjnego w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Staszowie.

Jeżeli w chwili złożenia wniosku o przyznanie pomocy beneficjent nie będzie posiadał nadanego numeru identyfikacji producenta wniosek zostanie odrzucony już na wstępie podczas weryfikacji wniosku przez biuro.

Wniosek o wpis do ewidencji producentów


Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów obowiązujący od 17.10.2019 r.

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

Informacja o planowanym naborze grantowym

Szanowni Państwo, zgodnie z aktualnym harmonogramem planowanych do ogłoszenia naborów, w IV kwartale 2020 r. zostanie ogłoszony konkurs …