Strona główna / Informacje ogólne / Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju – konsultacje społeczne

Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju – konsultacje społeczne

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły zwraca się z prośbą do mieszkańców obszaru gminy Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec i Rytwiany o zapoznanie się ze zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Zgodnie z „Procedurą aktualizacji LSR” możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy mieszkańcy naszego obszaru.

Zmiana dotyczy przesunięcia zaoszczędzonych kwot z przedsięwzięć zrealizowanych do przedsięwzięcia 1.2.5 Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych. Propozycje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju zaznaczono kolorem czerwonym. Dokument znajdą LSR wraz z zaznaczonymi zmianami oraz formularz zgłaszania uwag zamieszczono poniżej.

Lokalna Strategia Rozwoju

Formularz Zgłaszania Uwag formularz

Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag na „Formularzu do zgłaszania uwag” zamieszczonego poniżej w terminie do dnia 16 marca 2023 r. do godziny 15.00 na adres e-mail: biuro@dorzeczewisly.pl.

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

Mamy to! Nasza strategia została wybrana do realizacji w nowej perspektywie finansowej 2023-2029

Szanowni Państwo, czekaliśmy na tę informację od kilku miesięcy! Przygotowana przez nasze stowarzyszenie Lokalna Strategia Rozwoju została wybrana do realizacji …