Strona główna / Strefa Wnioskodawcy i Beneficjenta / Informacja o planowanym naborze grantowym dotyczącym zakupu wyposażenia dla stowarzyszeń

Informacja o planowanym naborze grantowym dotyczącym zakupu wyposażenia dla stowarzyszeń

Szanowni Państwo, zgodnie z aktualnym zatwierdzonym harmonogramem planowanych do ogłoszenia naborów, w II półroczu 2023 r. zostanie ogłoszony ostatni w tej perspektywie finansowej 2014-2020 konkurs grantowy dla stowarzyszeń pn. „Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych”. Powodem zaplanowania naboru było bardzo duże zainteresowanie w poprzedniej jego edycji. W wymaganym terminie w ramach naboru 6/2022/G do biura Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły wpłynęła rekordowa ilość wniosków o powierzenie grantu w liczbie 25. Wówczas do realizacji mogliśmy wybrać 8 stowarzyszeń.

Aktualny budżet naboru grantowego przeznaczony na konkurs wynosi 26 404,72 € (indykatywna kwota w PLN to 105 618,88 zł). Z uwagi na trwające konsultacje społeczne dotyczące zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD – Dorzecze Wisły, kwota ta może zostać zwiększona o dodatkowe 13 412,66 €. Faktyczny i ostateczny kształt budżetu naboru zostanie podany do publicznej wiadomości po zatwierdzeniu aktualizacji LSR przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Informacja o planowanym naborze zostanie również podana do publicznej wiadomości co najmniej miesiąc przed planowanym naborem. Intensywność wsparcia dla pojedynczego grantu wyniesie 100%. Wartość maksymalna i minimalna grantu zamyka się w przedziale 5 000,00 – 10 000,00 zł.

Beneficjentami projektu grantowego mogą być osoby prawne (stowarzyszenia, fundacje) z wykluczeniem prowadzących działalność gospodarczą oraz JSFP. Dofinansowane zostaną granty, których celem będzie zakup wyposażenia wzmacniającego potencjał organizacji pozarządowych w działalności adresowanej do mieszkańców obszaru objętego LSR i/lub przynoszącej korzyść mieszkańcom obszaru objętego LSR. 

Zachęcamy KGW, OSP i inne stowarzyszenia z gminy Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec i Rytwiany do wzięcia udziału naborze grantowym. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy biura LGD – Dorzecze Wisły pod nr tel. 15 8650 216 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@dorzeczewisly.pl.

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

Informacja o złożonych wnioskach w naborze grantowym 7/2023/G

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły zakończyła wczoraj nabór grantowy nr 7/2023/G, w ramach przedsięwzięcia 1.2.5 Wzmocnienie …