Aktualności

Ankieta Planistyczna na potrzeby Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 (LSR)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) – Dorzecze Wisły obejmuje gminy: Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany. LGD jest głównym narzędziem stosowania podejścia LEADER do rozwoju obszaru poprzez bezpośrednie angażowanie lokalnych przedstawicieli w opracowywanie i realizację lokalnych strategii, podejmowanie decyzji i przydzielanie zasobów. W związku z opracowywaniem dla LGD Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2023–2027 pragniemy …

Czytaj całość

Badanie ankietowe na potrzeby Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Etap diagnostyczny

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) „Dorzecze Wisły” obejmuje gminy: Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany. LGD jest głównym narzędziem stosowania podejścia LEADER do rozwoju obszaru poprzez bezpośrednie angażowanie lokalnych przedstawicieli w opracowywanie i realizację lokalnych strategii, podejmowanie decyzji i przydzielanie zasobów. W związku z opracowywaniem dla LGD Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2023–2027 pragniemy zachęcić …

Czytaj całość

Za nami spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące opracowania lokalnej strategii rozwoju na lata 2021-2027

W dniu 21 i 22 lipca 2022 r. w Oleśnicy, Łubnicach, Rytwianach, Osieku i Połańcu odbyły się spotkania dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 (LSR). Udział w spotkaniach wzięli mieszkańcy, przedsiębiorcy, a także przedstawiciele sektora społecznego i publicznego. Konsultacje pozwoliły zdiagnozować potrzeby oraz poznać opinie i pomysły mające na celu określenie kierunku rozwoju obszaru z uwzględnieniem założeń programowych PROW na lata …

Czytaj całość

Biuro LGD nieczynne w dn. 21 i 22.07.2022 r.

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że w dniu 21 i 22 lipca 2022 r. biuro Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły będzie nieczynne. Pracownicy biura w tych dniach będą uczestniczyli w spotkaniach konsultacyjnych związanych z tworzeniem nowej lokalnej strategii rozwoju na lata 2021-2027. Za utrudnienia przepraszamy. Korzystając z okazji serdecznie zapraszamy mieszkańców na spotkania wg poniższego harmonogramu.

Czytaj całość

Raport końcowy z ewaluacji zewnętrznej LGD – Dorzecze Wisły

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły na podstawie zapisu wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 10/1/2022 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przedstawia raport końcowy z ewaluacji zewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju. Ewaluację zewnętrzną dla naszej LGD i pozostałych w woj. świętokrzyskim  przeprowadził niezależny ewaluator – Fundacja Socjometr …

Czytaj całość

Podsumowanie działalności LGD – Dorzecze Wisły w perspektywie finansowej 2014-2020

Szanowni Państwo, wielkimi krokami zbliża się realizacja kolejnego okresu programowania 2021-2027, w którym Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły będzie dysponować nowymi środkami z przeznaczeniem na rozwój regionu poprzez realizację oddolnych inicjatyw. W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa podsumowanie naszej działalności w obecnym okresie programowania 2014-2020, który jest realizowany w latach 2016-2022. W 2008 r. w ramach inicjatywy LEADER została powołana …

Czytaj całość

Spotkania konsultacyjne w celu stworzenia LSR 2021-2027

Szanowni Państwo, wraz z kończącą się obecną perspektywą finansową 2014-2020 rozpoczynamy przygotowania do nowego okresu programowania 2021-2027, w którym Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły będzie dysponować nowymi środkami z przeznaczeniem na rozwój regionu poprzez realizację oddolnych inicjatyw. Koniecznym będzie stworzenie nowego dokumentu strategicznego, jakim jest Lokalna Strategia Rozwoju. W tym celu już 21 i 22 lipca 2022 …

Czytaj całość

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej efektów funkcjonowania LGD – Dorzecze Wisły

W związku z ewaluacją procesu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 i budowaniem nowej LSR Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły, zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców o wypełnienie poniższej krótkiej ankiety, dzięki której zbadamy zmiany zachodzące na terenie naszego obszaru działania. Państwa uczestnictwo w badaniu, pozwoli na podejmowanie przez LGD efektywniejszych działań, które przełożą się na większy rozwój lokalny. Ankieta …

Czytaj całość

Umowa na wsparcie przygotowawcze podpisana!

W dniu 14 czerwca 2022 r. reprezentanci Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły: Aneta Matusiewicz – Prezes Zarządu oraz Ewa Maciejska – Wiceprezes Zarządu podpisały w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach umowę o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”. Umowa gwarantuje Lokalnej Grupie Działania – Dorzecze Wisły wsparcie finansowe na działania związane …

Czytaj całość

Tworzymy nową Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2021-2027

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły przygotowuje się do rozpoczęcia prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) na lata 2021-2027. Dokument będzie m.in. wytyczał kierunki działań naszej organizacji oraz możliwości wsparcia inicjatyw lokalnych przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, jednostek sektora publicznego i mieszkańców z obszarów gmin, które należą do naszego Stowarzyszenia tj. gminy Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec i Rytwiany. Serdecznie zapraszamy do włączenia …

Czytaj całość