Aktualności

Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju – konsultacje społeczne

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły zwraca się z prośbą do mieszkańców obszaru gminy Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec i Rytwiany o zapoznanie się ze zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Zgodnie z „Procedurą aktualizacji LSR” możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy mieszkańcy naszego obszaru. Zmiana dotyczy przesunięcia zaoszczędzonych kwot z przedsięwzięć zrealizowanych do przedsięwzięcia …

Czytaj całość

Ankieta monitorująca wskaźniki LSR

Szanowni Beneficjenci Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły – w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (dot. osób fizycznych, które założyły działalność gospodarczą, firmy korzystające z dofinansowania na rozwój, stowarzyszenia i osoby fizyczne, które realizowały projekty infrastrukturalne i projekty grantowe itp.). Zgodnie z umową …

Czytaj całość

Budujemy LSR na lata 2023-2027. Fiszki projektowe. Zgłoś swój pomysł na projekt

Szanowni Państwo, w związku z trwającym procesem tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 zapraszamy do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły. Prosimy o zgłaszanie własnych projektów takich, które chcielibyście Państwo realizować sami lub w partnerstwach. Zebrane fiszki projektowe posłużą do opracowania celów i przedsięwzięć zawartych w LSR oraz określenia wskaźników i budżetu LSR, a także do przedstawiania …

Czytaj całość

Nie wypełniłeś(-aś) jeszcze ankiety dot. LSR 2023-2027? Wydłużamy termin do 31 stycznia. Dziękujemy za wypełnienie

Szanowni Państwo, w związku opóźnieniem terminu ogłoszenia konkursu na wybór Lokalnych Grup Działania do realizacji lokalnych strategii rozwoju (LSR) zwracamy się z uprzejmą prośbą w szczególności do tych osób, które nie wypełniły anonimowej ankiety, o poświęcenie nam 5 min. i jej elektroniczne wypełnienie. Wszystkim osobom, które już wypełniły ankietę serdecznie dziękujemy. W związku z opracowywaniem dla LGD Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego …

Czytaj całość

Ankieta Planistyczna na potrzeby Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 (LSR)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) – Dorzecze Wisły obejmuje gminy: Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany. LGD jest głównym narzędziem stosowania podejścia LEADER do rozwoju obszaru poprzez bezpośrednie angażowanie lokalnych przedstawicieli w opracowywanie i realizację lokalnych strategii, podejmowanie decyzji i przydzielanie zasobów. W związku z opracowywaniem dla LGD Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2023–2027 pragniemy …

Czytaj całość

Badanie ankietowe na potrzeby Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Etap diagnostyczny

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) „Dorzecze Wisły” obejmuje gminy: Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany. LGD jest głównym narzędziem stosowania podejścia LEADER do rozwoju obszaru poprzez bezpośrednie angażowanie lokalnych przedstawicieli w opracowywanie i realizację lokalnych strategii, podejmowanie decyzji i przydzielanie zasobów. W związku z opracowywaniem dla LGD Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2023–2027 pragniemy zachęcić …

Czytaj całość

Za nami spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące opracowania lokalnej strategii rozwoju na lata 2021-2027

W dniu 21 i 22 lipca 2022 r. w Oleśnicy, Łubnicach, Rytwianach, Osieku i Połańcu odbyły się spotkania dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 (LSR). Udział w spotkaniach wzięli mieszkańcy, przedsiębiorcy, a także przedstawiciele sektora społecznego i publicznego. Konsultacje pozwoliły zdiagnozować potrzeby oraz poznać opinie i pomysły mające na celu określenie kierunku rozwoju obszaru z uwzględnieniem założeń programowych PROW na lata …

Czytaj całość

Biuro LGD nieczynne w dn. 21 i 22.07.2022 r.

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że w dniu 21 i 22 lipca 2022 r. biuro Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły będzie nieczynne. Pracownicy biura w tych dniach będą uczestniczyli w spotkaniach konsultacyjnych związanych z tworzeniem nowej lokalnej strategii rozwoju na lata 2021-2027. Za utrudnienia przepraszamy. Korzystając z okazji serdecznie zapraszamy mieszkańców na spotkania wg poniższego harmonogramu.

Czytaj całość

Raport końcowy z ewaluacji zewnętrznej LGD – Dorzecze Wisły

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły na podstawie zapisu wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 10/1/2022 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przedstawia raport końcowy z ewaluacji zewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju. Ewaluację zewnętrzną dla naszej LGD i pozostałych w woj. świętokrzyskim  przeprowadził niezależny ewaluator – Fundacja Socjometr …

Czytaj całość

Podsumowanie działalności LGD – Dorzecze Wisły w perspektywie finansowej 2014-2020

Szanowni Państwo, wielkimi krokami zbliża się realizacja kolejnego okresu programowania 2021-2027, w którym Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły będzie dysponować nowymi środkami z przeznaczeniem na rozwój regionu poprzez realizację oddolnych inicjatyw. W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa podsumowanie naszej działalności w obecnym okresie programowania 2014-2020, który jest realizowany w latach 2016-2022. W 2008 r. w ramach inicjatywy LEADER została powołana …

Czytaj całość