Aktualności

Podsumowanie działalności LGD – Dorzecze Wisły w perspektywie finansowej 2014-2020

Szanowni Państwo, wielkimi krokami zbliża się realizacja kolejnego okresu programowania 2021-2027, w którym Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły będzie dysponować nowymi środkami z przeznaczeniem na rozwój regionu poprzez realizację oddolnych inicjatyw. W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa podsumowanie naszej działalności w obecnym okresie programowania 2014-2020, który jest realizowany w latach 2016-2022. W 2008 r. w ramach inicjatywy LEADER została powołana …

Czytaj całość

Spotkania konsultacyjne w celu stworzenia LSR 2021-2027

Szanowni Państwo, wraz z kończącą się obecną perspektywą finansową 2014-2020 rozpoczynamy przygotowania do nowego okresu programowania 2021-2027, w którym Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły będzie dysponować nowymi środkami z przeznaczeniem na rozwój regionu poprzez realizację oddolnych inicjatyw. Koniecznym będzie stworzenie nowego dokumentu strategicznego, jakim jest Lokalna Strategia Rozwoju. W tym celu już 21 i 22 lipca 2022 …

Czytaj całość

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej efektów funkcjonowania LGD – Dorzecze Wisły

W związku z ewaluacją procesu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 i budowaniem nowej LSR Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły, zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców o wypełnienie poniższej krótkiej ankiety, dzięki której zbadamy zmiany zachodzące na terenie naszego obszaru działania. Państwa uczestnictwo w badaniu, pozwoli na podejmowanie przez LGD efektywniejszych działań, które przełożą się na większy rozwój lokalny. Ankieta …

Czytaj całość

Umowa na wsparcie przygotowawcze podpisana!

W dniu 14 czerwca 2022 r. reprezentanci Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły: Aneta Matusiewicz – Prezes Zarządu oraz Ewa Maciejska – Wiceprezes Zarządu podpisały w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach umowę o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”. Umowa gwarantuje Lokalnej Grupie Działania – Dorzecze Wisły wsparcie finansowe na działania związane …

Czytaj całość

Tworzymy nową Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2021-2027

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły przygotowuje się do rozpoczęcia prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) na lata 2021-2027. Dokument będzie m.in. wytyczał kierunki działań naszej organizacji oraz możliwości wsparcia inicjatyw lokalnych przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, jednostek sektora publicznego i mieszkańców z obszarów gmin, które należą do naszego Stowarzyszenia tj. gminy Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec i Rytwiany. Serdecznie zapraszamy do włączenia …

Czytaj całość

Wyniki naboru grantowego 6/2022/G

W dniu 29 kwietnia 2022 r. Rada Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły dokonała oceny i wybrała Zadania do finansowania w ramach naboru grantowego nr 6/2020/G dotyczącego Przedsięwzięcia nr 1.2.5 Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych. Finansowane będą operację, których celem będzie wzmocnienie kapitału społecznego, zachowanie dziedzictwa lokalnego, zakup wyposażenia wzmacniającego potencjał organizacji pozarządowych w działalności adresowanej do mieszkańców obszaru objętego …

Czytaj całość

Wyniki naboru nr 21/2022

W dniu 25 kwietnia 2022 r. Rada Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły dokonała oceny i wybrała operacje do finansowania w ramach naboru wniosków nr 21/2022 dotyczącego Przedsięwzięcia nr 1.1.3 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych. W wymaganym terminie do biura LGD wpłynęła rekordowa ilość wniosków – 40 na łączną kwotę 3,2 mln zł. Formą wsparcia jest płatność ryczałtowa (premia) w wysokości …

Czytaj całość

W trosce o wodę – źródło życia! Światowy Dzień Wody w PPU Propol Sp. z o.o.

22 marca z okazji „Światowego Dnia Wody” odbyło się wyjątkowe wydarzenie, którego organizatorem było Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PROPOL” Sp. z o.o. w Osieku. Uroczyste obchody rozpoczęły się na Ujęciu Wody w Wiązownicy Małej przecięciem niebieskiej wstęgi symbolizującej wodę przez przedszkolaków z Publicznego Przedszkola w Połańcu oraz burmistrza miasta i gminy Połaniec, Jacka Nowaka. Połanieckie przedszkolaki doskonale wiedzą, że bez wody nie ma życia, dlatego chętnie …

Czytaj całość

Bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców

FORCONCEPT realizuje projekt „Nowy Start” Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Projekt ma celu wsparcie biznesowo-prawne małych firm. Trudna sytuacja spowodowana pandemią Covid-19 jak również zmiany wprowadzone przez Polski ład, jak i podwyżki cen, dotknęły bardzo mocno przedsiębiorców w wielu płaszczyznach. W ramach projektu przedsiębiorcy uzyskują 100% dofinansowania na: Szkolenia biznesowe 24- 80h orazPakiet doradztwa indywidualnego w wymiarze …

Czytaj całość

Informacja dot. operacji własnej nr 1/2022/OW

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły informuje, że do dnia 3 marca 2022 roku żaden podmiot (inny niż LGD) nie zgłosił zamiaru realizacji Operacji własnej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, przedsięwzięcie 1.2.10 …

Czytaj całość