Aktualności

Wyniki naboru grantowego 6/2020/G

W dniu 29 kwietnia 2022 r. Rada Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły dokonała oceny i wybrała Zadania do finansowania w ramach naboru grantowego nr 6/2020/G dotyczącego Przedsięwzięcia nr 1.2.5 Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych. Finansowane będą operację, których celem będzie wzmocnienie kapitału społecznego, zachowanie dziedzictwa lokalnego, zakup wyposażenia wzmacniającego potencjał organizacji pozarządowych w działalności adresowanej do mieszkańców obszaru objętego …

Czytaj całość

Wyniki naboru nr 21/2022

W dniu 25 kwietnia 2022 r. Rada Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły dokonała oceny i wybrała operacje do finansowania w ramach naboru wniosków nr 21/2022 dotyczącego Przedsięwzięcia nr 1.1.3 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych. W wymaganym terminie do biura LGD wpłynęła rekordowa ilość wniosków – 40 na łączną kwotę 3,2 mln zł. Formą wsparcia jest płatność ryczałtowa (premia) w wysokości …

Czytaj całość

W trosce o wodę – źródło życia! Światowy Dzień Wody w PPU Propol Sp. z o.o.

22 marca z okazji „Światowego Dnia Wody” odbyło się wyjątkowe wydarzenie, którego organizatorem było Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PROPOL” Sp. z o.o. w Osieku. Uroczyste obchody rozpoczęły się na Ujęciu Wody w Wiązownicy Małej przecięciem niebieskiej wstęgi symbolizującej wodę przez przedszkolaków z Publicznego Przedszkola w Połańcu oraz burmistrza miasta i gminy Połaniec, Jacka Nowaka. Połanieckie przedszkolaki doskonale wiedzą, że bez wody nie ma życia, dlatego chętnie …

Czytaj całość

Bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców

FORCONCEPT realizuje projekt „Nowy Start” Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Projekt ma celu wsparcie biznesowo-prawne małych firm. Trudna sytuacja spowodowana pandemią Covid-19 jak również zmiany wprowadzone przez Polski ład, jak i podwyżki cen, dotknęły bardzo mocno przedsiębiorców w wielu płaszczyznach. W ramach projektu przedsiębiorcy uzyskują 100% dofinansowania na: Szkolenia biznesowe 24- 80h orazPakiet doradztwa indywidualnego w wymiarze …

Czytaj całość

Informacja dot. operacji własnej nr 1/2022/OW

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły informuje, że do dnia 3 marca 2022 roku żaden podmiot (inny niż LGD) nie zgłosił zamiaru realizacji Operacji własnej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, przedsięwzięcie 1.2.10 …

Czytaj całość

Warsztat refleksyjny LGD – Dorzecze Wisły

W dniu 28 lutego 2022 r. w Połańcu odbył się warsztat refleksyjny Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły. Spotkanie było okazją do podsumowania minionego 2021 roku, a także do zaprezentowania obecnego stanu wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. W warsztacie wzięło udział blisko 20 osób. Rozmawialiśmy o wskaźnikach, procedurach, kryteriach, efektach zrealizowanych projektów oraz problemach, z którymi musieliśmy się …

Czytaj całość

Materiały pomocnicze dla Wnioskodawców na podejmowanie działalności gospodarczej (premie)

Materiały pomocnicze zawarte w niniejszym wpisie związane są z naborem wniosków w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.3 Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór zostanie ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania – Dorzecze Wisły w I kwartale 2022 r. Materiały zawierają zasady dot. technicznego …

Czytaj całość

Ogłoszenie o naborze grantowym nr 6/2022/G

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Przedsięwzięcia 1.2.5 Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych. Finansowane będą operację, których celem będzie wzmocnienie kapitału społecznego, zachowanie dziedzictwa lokalnego, zakup wyposażenia …

Czytaj całość

Trwają zapisy do ogólnopolskich konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich

Wartościowe nagrody, niezapomniane emocje, nowo zawarte przyjaźnie – to wszystko i jeszcze więcej czeka na Was podczas wyjątkowego święta Kół Gospodyń Wiejskich –Festiwalu „Polska Od Kuchni”. Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni” to wyjątkowe wydarzenie o ogólnopolskim zasięgu, przygotowane z myśląbypielęgnować lokalną kulturę i tradycję. Festiwal ma na celu integrację, aktywizację i wsparcie lokalnych społeczności, promocję polskich produktówi dziedzictwa kulinarnego oraz wymianę …

Czytaj całość

KGW na CITo! Bezpłatne szkolenie internetowe dla Kół Gospodyń Wiejskich

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza do udziału w webinariach pn. „KGW na CITo!”. Jest to cykl 32 szkoleń dla Kół Gospodyń Wiejskich z całej Polski. Tematyka szkoleń obejmuje szerokie spektrum aktualnych zagadnień związanych z prowadzeniem Kół Gospodyń Wiejskich. Zagadnienia poruszane na webinariach to: Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów (UEPiK) – omówienie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia …

Czytaj całość